Autor stránek

Autor stránek

Ladislav Louda je osoba,která na trhu s dluhy již operuje dva roky.Zná problematiku dnešního trhu půjček.Pokud potřebujete pomoci řešit některé z našeho portfolia,kontaktuj te jej,bude vám kdykolik k dispozici.
Provádíme řešení dluhů, závazků a pohledávek v právní moci, v exekuci apod.

„Nabízíme kompletní servis oddlužení závazků a pohledávek, prostřednictvím mimosoudního jednání.“
Naši právníci zajistí dohodu s věřiteli

Minimalizují náklady spojené s vymáháním závazků

Zastoupí klienta při jednání s věřiteli

Co lze oddlužit:
úvěry
půjčky
dluhy na pojištění
leasing ( po zabavení předmětu leasingu)
kreditní karty
kontokorenty
dlužné na OSSZ
dlužné na zdravotní pojišťovně
dlužné na finančním úřadě
všechny telefonní operátory
dluhy vzniklé na nedoplatcích elektřiny
dluhy vzniklé na nedoplatcích plynu
narůstající exekuce, exekutorské úřady
bytová družstva
advokátní kanceláře

Centrální registr dlužníků České republiky (CERD)

  

Centrální registr dlužníků České republiky je největším národním i nadnárodním bankovním a nebankovním informačním systémem, který umožňuje vyhledávat nesplacené závazky osob a ekonomických subjektů. Zprostředkovává zobrazení údajů vedených v jednotlivých členských registrech státní správy, bankovních registrů, databází soukromých subjektů... Centrální registr dlužníků je informační systém, který umožňuje vyhledávat nesplacené závazky ekonomických subjektů registrovaných v České republice s napojením na registry v EU, USA a dalších zemích prostřednictvím mezinárodního Centrálního registru dlužníků CERD a jeho národních podsystémů BRKI a NRKI.

 

 

Bankovní registr klientských informací (BRKI)

 

Bankovní registr klientských informací je vzájemná výměna dat věřitelů o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů členských bank. Tento registr byl založen roku 2002. BRKI je podsystém Centrálního registru dlužníků a mezinárodního systému CERD, který shromažduje pozitivní i negativní informace k prověřovanému subjektu za účelem získání uceleného obrazu klienta a jeho finančních toků ovlivňující jeho bonitu.

uživatelé BRKI:
Česká spořitelna                                              Citibank                                                                     

Československá obchodní banka                       Hypoteční banka                                                                 

GE Money Bank                                              BAWAG Bank CZ                                                   

HVB Bank Czech Republic                               HYPO stavební spořitelna                                                                                               

Komerční banka                                              Volksbank CZ   pobočka Česká republika                                                          

Živnostenská banka                                         Oberbank AG    pobočka Česká republika                         

Raiffeisenbank                                                 Českomoravská stavební spořitelna 

eBanka                                                           Stavební spořitelna České spořitelny

Wüstenrot - stavební spořitelna                         Wüstenrot hypoteční banka                                                              

Raiffeisen stavební spořitelna                            Modrá pyramida stavební spořitelna

 

Nebankovní registr klientských informací (NRKI)

  

Cílem Nebankovního registru klientských informací je vzájemná výměna dat věřitelů o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů. Byl založen roku 2004. NRKI je podsystém Centrálního registru dlužníků a mezinárodního systému CERD, který shromažduje pozitivní i negativní informace k prověřovanému subjektu za účelem získání uceleného obrazu hospodaření klienta.

uživatelé NRKI:
ČSOB Leasing                                                      GE Money Auto                                                   

GE Money Multiservis                                            CAC LEASING                                          

Santander Consumer Finance                                 ŠkoFIN,

s Autoleasing                                                        Leasing České spořitelny                                   

Renault Leasing CZ                                               D.S. Leasing                                                       Credium                                                               Toyota Financial Services Czech                       

PSA Finance Česká republika                               Autoúvěr                                                             

S MORAVA Leasing                                             UNILEASING                                                    

D. S. Leasing Full service                                      Agro leasing J. Hradec.

 

Registr dlužníků SOLUS

 

Sdružení SOLUS bylo zaregistrováno a zahájilo činnost v červnu 1999. SOLUS je zájmové sdružení právnických osob, jehož cílem je v rámci tzv. odpovědného úvěrování přispívat k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, přispívat ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a snižovat potenciální finanční ztráty věřitelů. SOLUS vytváří dva negativní registry klientských informací, které shromažďují informace o klientech, kteří se dostali do problémů se splácením svých závazků u některého z členů sdružení SOLUS.
Jde o registr FO, do kterého jsou zařazovány fyzické osoby (spotřebitelé), a registr IČ, do kterého jsou zařazovány fyzické osoby podnikatelé a právnické osoby.

uživatelé SOLUS:
Beneficial Finance                                                 CCS                                                             

CETELEM                                                            COFIDIS                                                                      Credium                                                               Českomoravská stavební spořitelna

Československá obchodní banka                            Český Triangl                                                      

ČSOB Leasing                                                      E.ON Česká republika                                          

ESSOX                                                                Home Credit                                                             

HSBC Bank                                                          Komerční banka                                                               

Modrá pyramida stavební spořitelna                        PROFI CREDIT Czech                         

Raiffeisenbank                                                      Santander Consumer Finance a.s.  

Autoleasing, a.s.                                                   Autoúvěr, a.s.                                               

Telefónica O2 Czech Republic                                T-Mobile Czech Republic                                             

UniCredit Bank Czech Republic                              UniCredit Leasing CZ                                        

VB Leasing CZ                                                      VLTAVÍN leas                                                      

Vodafone Czech Republic

Bezplatná poradna v exekuci

Exekutorská komora ČR spustila projekt „BEZPLATNÉ PORADNY V EXEKUCI". Reaguje tak na očekávaný nárůst počtu exekucí v době hospodářské krize, ale i na omezené možnosti veřejnosti získat v tomto ohledu bezplatnou, a přitom kvalifikovanou právní pomoc.

Bezplatné poradny je určeny nejen dlužníkům (povinným), kteří čelí exekuci, ale i jejich příbuzným či blízkým, tedy všem, kterých se exekuční řízení může nějakým způsobem dotknout.  Poradenství  zajišťují přímo soudní exekutoři, případně další kvalifikovaní zaměstnanci exekutorských úřadů - právníci, kteří se s danou problematikou setkávají při své každodenní práci.

Hlavním smyslem otevření bezplatných poraden byla snaha zvýšit informovanost veřejnosti a tím předejít konfliktním situacím v exekučním řízení. Praxe totiž ukazuje, že naprostá většina nedorozumění, případně stížností na exekutory, pramení právě z nedostatku informací o exekučním procesu.

Ti, kteří si z finančních důvodů nemohou dovolit právní pomoc advokáta, budou mít příležitost získat všechny potřebné informace o tom, jak exekuce probíhá, kdo má v exekučním řízení jaká práva, proč exekutor v daném případě postupuje právě takovým způsobem a jaké jsou možné postupy při řešení exekuce. To vše laicky pochopitelnou formou,"

V první fázi projektu jsou otevřeny dvě bezplatné „exekutorské poradny", a to v Praze a v Brně. Veřejnosti jsou k dispozici od 2. 9. 2009, vždy jednou týdně ve středu.

Bezplatná poradna Praha   nabízí své služby v prostorách SOS centra Diakonie ČCE-SKP, Belgická 22, Praha 2, a to každou středu od 9:00 do 13:00 hod.

Bezplatná poradna Brno nabízí své služby v prostorách Exekutorské komory ČR na adrese: Husova 8, Brno, každou středu od 10:00 do 16:00 hod.

Zájemci o bezplatné poradenství se mohou objednávat: - telefonicky na čísle: 545 212 285, - e-mailem na adrese: komora@ekcr.cz, nebo - osobně v prostorách Exekutorské komory ČR, Husova 8, Brno.                       (Na schůzku je možné se dostavit i bez objednání, nicméně přednost budou mít objednaní klienti)                                                                                                                                    

Exekutorská komora ČR je v případě zájmu veřejnosti připravena otevřít bezplatné poradny i v dalších regionech.

Individuální řešení vaší předluženosti.

Otázky a odpovědi

Co dělat když volá věřitel...

V případě, že i po uzavření mandátní smlouvy o zastupování naší společností Vás kontaktuje věřitel, zachovejte rozvahu.
Věřitel se na Vás může obracet vždy, má k tomu právo na základě smlouvy, kterou s Vámi dříve uzavřel, a proto není vhodné vyhýbat se jednání s ním.
Vždy je dobré věřitele s klidnou hlavou vyslechnout, uvážit jeho požadavky a sdělit mu, že danou záležitost spravuje taktéž naše společnost.
Nebude-li věřitel ochoten obrátit se na naši společnost, vyslechněte jej, a předejte nám informaci o jeho požadavcích.

Co dělat když volá inkasní agentura.....

Váš věřitel může využívat služeb specialistů na vymáhání pohledávek před jejich vlastní exekucí. Jedná se většinou o specializované společnosti, též zvané inkasní agentury.
Opět platí pravidlo – zachovat rozvahu.
Inkasní agentura či její pracovník by měl být schopen Vám sdělit takové identifikační údaje, z nichž poznáte, že se danou pohledávkou skutečně zaobírají, popř. že se jedná o věřitelem zplnomocněnou osobu.
Doporučujeme jednat vždy s oprávněnou osobou.
Situace při jednání s inkasní agenturou je vážnější, než jednání s věřitelem, proto se opět ujistěte, oč se v daném případě jedná, sdělte informaci o našem zastupování a požadavek inkasní agentury sdělte naší společnosti.
Bez rozdílu, v jakém stavu se Váš dluh nyní nalézá, inkasní agentury nemohou samy provádět exekuci Vašeho majetku.
Pracovníci inkasní agentury nejsou obecně oprávněni k zasahování do Vašeho majetku či do Vašeho soukromí.Co dělat když volá exekutor....

Okamžik, kdy Váš dluh začne vymáhat exekutor, je zásadním zlomem ve vývoji Vašeho závazku. Exekutor totiž skutečně JE oprávněn zasahovat do Vašeho majetku, potažmo do Vašeho soukromí.
Každý exekutor Vám musí být schopen předložit svou identifikaci a právní titul (nejčastěji exekuční příkaz), na jehož základě je oprávněn konat úkony vedoucí k exekuci Vašeho majetku (tj. zejména obstavení účtů, obstavení mzdy, přikázání Vaší pohledávky za třetí osobou exekutorovi, zabavením a následným prodejem Vašeho movitého majetku, dražbou Vaší nemovitosti).
Důležité je si uvědomit, že exekutor může zvolit takovou formu exekuce, kterou považuje za nejúčinnější, tedy kteroukoli.
Je-li Vaše pohledávka v exekuci, věnujte ji přednostní pozornost.
Jakoukoli změnu okamžitě hlaste naší společnosti.
Exekutorovi či jeho pracovníkům vycházejte vstříc, každý odpor či nečinnost snižuje ochotu protistrany přijmou návrh o dohodě, jež by pro Vás měla být příznivější, než okamžitá exekuce.Co dělat když obdržíte nečekanou zásilku...

Zásilky je více než vhodné přebírat a otevírat.
Opět platí základní pravidlo – nejhorší pohledávka je ta, se kterou se nic nedělá.
Čím dříve se dozvíte, oč Vás protistrana žádá,popř. urguje či žaluje, tím více prostoru máte k řešení jejího požadavku či jednání o možných protinávrzích.
Informace o přípisech, které se týkají Vašich pohledávek, byste bez zbytečného odkladu měli předat naší společnosti.Jsme na vaší straně....Naše společnost Vás zastupuje při jednání s Vašimi věřiteli a exekutory.
Cílem naší společnosti je dosáhnout zlepšení Vaší životní a finanční situace a stabilizace Vašich závazků.
S Vaší aktivní spoluprací to půjde rozhodně lépe.
Při komunikaci s Vašimi věřiteli, inkasními agenturami, zástupci věřitelů či exekutory je ochrana zájmů klienta na prvním místě.
Ochrana Vašich zájmů by měla být prioritou i pro Vás.
Proto nás včas informujte o všech změnách, které u Vašich závazků nastaly.

Ladislav Louda

Vrbenská 2

České Budějovice

louda@spravcedluhu.cz

774 184 822

Toplist: Peníze-nesplácení-dluhy

Toplink - katalog odkazůPřidat.eu RSS

Portál, katalog a vyhledávač internetových stránek..

Rink.cz

Inzeráty, inzerce zdarma - www.Netinzerce.cz


Alfa Elchron

katalog odkazů


obchod-a-finance


Služby - katalog firem

Citysearch.cz

Evropský katalog

INET-Centrum.com

Půjčky a úvěry - Dpůjčky.cz

SEO Rozcestník
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one